FILOSOFIE TROCHU JINAK

aneb jak jsem shrnula skoro všechno, co vím
a co mi leží na srdci

(ale přece jen ještě zbylo i na příště).

Už je to několik let, co si mne našla Hana Konečná, psycholožka z Jihočeské univerzity a vyzvala mne ke spolupráci na projektu „Medicína založená na důvěře“. Postupně jsem zpracovávala příslušné pasáže, týkající se námětů, které měly být v knížce obsaženy. Protože se ale jedná často o témata ve filosofii zásadní a ústřední (poznání, metodologie věd obecně a metodologie společenských věd, diskurzivita a narativita, Body-Mind problém apod.), musela jsem si sama pro sebe udělat jakousi inventuru toho všeho, co vím, a co by se mohlo hodit. Mnohá témata jsem musela nově zpracovat, a tak se do práce dostalo i spoustu myšlenek a nápadů, které jinde nenajdete. A přitom jsem se snažila dostát požadavku nepsat pokud možno odborně, ale populárně, a snažit se o vstřícnější, humornější tón. Výsledkem bylo monstrum, které nebylo ani nijak zvláště „odborné“, ani nijak zvláště populární a humorné, za to mělo poměrně značný rozsah. Z tohoto „kompendia“ jsme pak vybírali a dotahovali části, které se uplatnily ve společné publikaci Konečná, H., Slouková, D., Mardešič, T., Medicína založená na důvěře, Galén 2012, do které ostatní spoluautoři přispěli každý svým dílem, a to vše pod autorskou taktovkou Hany Konečné.

Jelikož nám bylo líto „nepoužitého“ materiálu, avizovali jsme třídílnou koncepci celého projektu, jejímž druhým dílem by měl být „Nebohý filosof“ (po vzoru podtitulu první části „o nebohém pacientovi“ a třetí části „o nebohém zdravotníkovi“). Leči po dalších úpravách a vypouštění řady pasáží a dotahování některých nových námětů, zůstala tato verze „kompendia“ poměrně rozsáhlá.

Protože vedoucí týmu zároveň hledala další spolupracovníky, brzy bylo jasné, že se „filosofická část“ bude dál a dál krátit a upravovat do čtivější podoby, a zároveň obohacovat o pohledy z nových profesí (přizván ke spoluprácibyl například i matematik). Za této situace jsme se domluvili na tom, že na těchto stránkách uveřejním „filosofa“ v té podobě, do jaké se dostal můj text ke konci roku 2012. Od tohoto kroku si slibujeme, že na text bude v budoucnu možné odkazovat, což platí pro ty, kteří se budou chtít s danou problematikou (viděnou z pohledu filosofa) seznámit podrobněji. Zároveň umožníme zainteresované veřejnosti seznámit se s mnohými základními filosofickými tématy přece jen jazykem v mnohém odlišným, než je ten, který se používá v odborných filosofických pracích.

K některým „nakousnutým“ tématům se určitě budu dále vracet a na tomto místě vás s nimi seznamovat. Toho, co ještě nebylo vysloveno a co si ono vyslovení vynucuje, je ještě dost.