B,C

behaviorální
Týkající se přístupu, který zavedla behaviorální psychologická škola, zkoumající lidské chování, včetně jazykového, z pohledu "pozorovatele", zvl. jako různé reakce pozorovaného jedince na různé podněty.
common sense
Bývá překládán jako "zdravý rozum", avšak v Moorově koncepci přirozeného jazyka jako základu pro očistu jazyků vědeckých jde spíše o "přirozený smysl" pro to, jak se věci mají. Jde o souhrn přesvědčení, která všichni přijímají jako samozřejmá. V jejich centru stojí tři základní truismy. Common sense je zde kriteriem pravdivosti.