Slovníček důležitých pojmů ke kurzu filosofie jazyka

přednášející: PhDr. Danica Slouková CSc.


Předkládaná pomůcka si nečiní nárok na vyčerpávající výčet hesel ani na jejich vyčerpávající charakteristiky. Obsahuje především klíčové pojmy a pojetí z různých disciplín, které tvoří nebo se dotýkají filosofie jazyka. Pokouší se o základní objasnění a utřídění těchto pojmů, zejména s ohledem na jejich roztříštěnost, někdy i nejasnost a vágnost (srv. např. heslo "designát"), i s ohledem na jejich mnohdy časté nesprávné užívání. Zde uvedenými charakteristikami však nejsou vyčerpány možnosti i jiných správných charakteristik či pojetí, které můžeme v literatuře nalézt. Slovníček je určen jako studijní pomůcka zejména pro účastníky kurzu, ale i pro případné další zájemce, a to ve spojení s doporučenou literaturou, jež také sloužila jako zdroj k jeho vypracování. Za jakékoliv připomínky, upřesnění či doplnění budeme vděčni a pokusíme se je zohlednit v případných dalších verzích.

duben 2003